Aluehallintovirasto valvoo luotonmyöntäjien toimintaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää rahoitusyhtiöille sekä muilla finassialan yrityksille luvan harjoittaa rahoitusalan palveluita. Kaikki Suomessa toimivat luotettavat lainapaikat ovatkin osana luotonantajarekisteriä, johon liityttyään lupaavat yritykset toimittaa rehellistä, lakien mukaista sekä reilua rahoituspalvelua.

Kaikki Suomessa rahoitusta tarjoavat yritykset täytyy ilmoittaa ja hyväksyä luotonantajarekisteriin ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröitymisvelvoite ei koseka ainoastaan Finanssivalvonnan valvomia luotonmyöntäjiä sekä elinkeinonharjoittajia, jotka tarjoavat luottoja ainoastaan myymiensä kulutusluottohyödykkeiden oston rahoittamiseksi.

Huhtikuussa 2021 oli Etelä-Suomen aluehallintoviraston luotonantajarekisterissä 50 yritystä.

Aluehallintovirasto toimii kaikkiaan kahdeksan eri ministeriön alaisuudessa. Hallinnollisesti toimintaa johtaa valtiovarainministeriö.

Eduskunnan päätöksen mukaan määritellään Aluehallintoviraston taloudelliset puitteet sekä tavoitteet.

 

KuluttajaluototAluehallintovirasto

Aluehallintovirasto yhdessä kuluttaja- ja kilpailuviraston kanssa valvoo luottojen markkinoinnin sekä luottosopimusten lainmukaisuutta.

Kuluttaja voi tehdä ilmoituksen Aluehallintovirastoon jos havaitsee lainvastaista toimintaa tai markkinointia.

Jos ilmoitus havaitaan aiheelliseksi niin Aluehallintovirasto ilmoittaa asiasta kilpailu- ja kuluttajavirastoon joka pyrkii kieltämään lakien vastaisen elinkeinonharjoittamisen tai uudistaa menetelmiään niin että ne ovat hyväksyttävät. Kiellon lisäksi yleensä annetaan uhkasakko.

Kuluttaja voi myös jättää ilmoituksen rahoitustoimintaa harrastavasta elinkeinonharjoittajasta, jonka epäilee toimivan ilman luotonmyöntäjärekisteriin lisäämistä.

Kuluttajaluotoiksi lasketaan kaikki luotot ja lainat joita rahoitusyhtiöt netissä tarjoavat, esimerkiksi erilaiset osamaksut, tililuotot ja korttiluotot.

Kuluttajan ja luotonantajan riitatilanteissa voi ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuluttajaneuvontaan.

 

Perintä

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto myös valvoo ja myöntää luvat perintätoimintaan.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto myös valvoo että perintätoimiluvan saaneet perintätoimia suorittavat noudattavat lakia sekä hyvää perintätapaa kaikessa toiminnassaan.

Perintätoimintaan ei kuitenkaan tarvitse hakea erillistä lupaa jos:

 • Perit omia saataviasi
 • Perit samaan konserniin kuuluvan yhteisön saatavia
 • Satunnainen perintätoiminta
 • Toiminnan valvonta on hoidettu muulla tavoin

 

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston muut alueelliset tehtävät

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätehtävät jaotellaan 5 ryhmään:

 • Peruspalvelut, luvat ja oikeusturva
 • Opetus- kulttuuritoimi
 • Pelastustoimet ja varautuminen
 • Ympäristönlupavastuualue
 • Työsuojeluvastuualue

 

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston valtakunnalliset tehtävät

 • Terrorismin sekä rahanpesun selvittäminen ja estäminen rekisteröinti ja valvontatehtävien kautta
 • Luotonantajien valvonta sekä rekisteröinti
 • Perintätoimen harjoittamiseen liittyvät luvat sekä valvonta
 • Panttilainaamo toiminnanharjoittamiseen liittyvät luvat sekä valvonta
 • Kiinteistövälitystä tarjoavien yritysten valvontarekisterin kehittäminen
 • Eläinkokeisiin liittyvät asiat
 • Selvitysvelvollisuuksien valvonta tilaajille
 • Erityisvapaudet jotka koskevat opetushenkilöstöä
 • Väestönsuojan rakentamisvelvollisuuksien valvonta
 • Hengenpelastusmitalitoimikunnan sihteerin tehtävät

 

Keskitetyt Aluehallintoviraston tavoitteet

Aluhallintovirastolle on asetettu seuraavat vaikuttavuustavoitteet:

 

  • Peruspalvelujen laadun ja saatavuuden turvaaminen

Opetus, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelut, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eläinlääkintähuollon palvelut ovat aluehallinto viraston valvonnan alla. Näin varmistetaan että kaikki toimivat kunnissa lakien ja säännösten mukaisesti.

 

  • Oikeusturvan ja perusoikeuksien turvaaminen

AVI edistää kansalaisten oikeusturvan toteutumista todella aktiivisella palveluntuottajien kanssa suoritettavalla yhteistyöllä.

 

  • Asuin- työ ja elinympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden parantaminen

Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistäminen.

 

Yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 • Osoite: Birger Jaarlinkatu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna
 • Sähköposti: kirjaamo.etela@avi.fi
 • Puhelinvaihde: 0295 016 000,
 • Puhelinvaihde on avoinna: ma-pe klo 08:00 – 16:15

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*